เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ปลอดภัยไร้โควิด19

ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ทุกคนทุกอาชีพต้องยกการ์ดเพิ่มระดับการป้องกันกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปิดหรือพื้นที่แออัด เพราะอากาศถ่ายเทไม่สะดวกทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดไวรัสได้ง่าย

การเช่ารถ..ดีกว่า…ซื้อรถ อย่างไรบ้าง ?

แน่นอนว่าหลายๆ องค์กรก็คงจะไม่อยากแบกภาระต้นทุนอันหนักหนาไว้กับตนเอง หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพาหนะที่จำเป็นต้องใช้