เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ

cover sowheel
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ
Slider
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ

เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ

  • มีให้บริการแบบรายเดือน/รายปี
  • บริษัทฯจัดส่งพนักงานขับรถที่ได้ผ่านการทดสอบทั้งด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน, ด้านทัศนคติ และบุคลิกภาพ รวมถึงด้านไหวพริบและเชาว์ปัญญาทั่วไป
  • พร้อมให้บริการส่งพนักงานขับรถไปทดแทน กรณีพนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
  • พนักงานขับรถของเรานั้น ได้ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี มีการเทสตรวจสอบสมรรถภาพต่างๆ เช่น ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม, ตรวจสารเสพติด, ทดสอบความรู้ความชำนาญของเส้นทางต่างๆ และ ลูกค้าสามารถกำหนดสเป็คของพนักงานขับรถได้ เช่น อายุ, ภาษา, เพศ